Missie

Interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking zijn cruciaal voor het succes van organisaties. Zeker nu ze steeds meer hybride werken.

Dat vraagt van organisaties meer échte aandacht, meer vertrouwen en meer autonomie voor medewerkers om hun kennis en ervaring in te zetten. En het vraagt digitale middelen die mensen helpen om hun werk te doen en beter digitaal (samen) te kunnen werken.

Het is mijn missie om (digitaal) werk beter, makkelijker en leuker maken. Om daarvoor en daardoor mensen dichter bij elkaar te brengen. Door interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking te herstellen en waar nodig te verstevigen.

Dat doe ik in de rol van ‘critical friend’: een kritieke en kritische adviseur. Daarbij leg ik de vinger op de zere plek, help ik de juiste digitale middelen kiezen, digitale vaardigheden verbeteren. Met écht begrip van mensen en hun behoeften (empathy), en bewijsvoering van hun gebruik van digitale werkomgevingen (evidence).