Missie en visie

Visie

Van alle mensen in Nederland en België is maar 12% betrokken bij hun werk. Liefst 74% is niet betrokken bij werk en organisatie en 15% is zelfs afgehaakt, wrokkig en ongelukkig. Veel mensen weten zich op het werk niet gezien, niet gewaardeerd, en niet in hun behoeften voorzien.

Werk is ook vaak veel gedoe: een overload aan informatie, versnipperd opgeslagen in talloze applicaties, en bovendien niet goed beheerd. Mensen hebben onvoldoende vaardigheden aangeleerd gekregen om goed digitaal (samen) te werken.

Veel organisaties werken in dit digitale tijdperk nog steeds volgens oude, analoge processen. Of drukken juist nieuwe, digitale processen door. Die dan gebruikt worden voor controle in plaats van om mensen ruimte te geven om, met behulp van systemen, juist tot bloei te komen.

Dat vind ik zonde van de talenten van mensen. Zonde van hun motivatie, arbeidsvreugde en welzijn. En zonde van de bottom line van organisaties.

Missie

Interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking zijn cruciaal voor het succes van organisaties. Zeker nu ze steeds meer hybride werken. Dat vraagt van organisaties meer échte aandacht, meer vertrouwen en meer autonomie voor medewerkers om hun kennis en ervaring in te zetten. En het vraagt digitale middelen die mensen helpen om hun werk te doen en beter digitaal (samen) te kunnen werken.

Het is mijn missie om (digitaal) werk beter, makkelijker en leuker maken. Om daarvoor en daardoor mensen dichter bij elkaar te brengen. Door interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking te herstellen en waar nodig te verstevigen. Dat doe ik in de rol van critical friend: een kritieke en kritische adviseur.

Daarbij leg ik de vinger op de zere plek, help ik de juiste digitale middelen kiezen, en digitale vaardigheden verbeteren. Met écht begrip van mensen en hun behoeften (empathy), en bewijsvoering van hun gebruik van digitale werkomgevingen (evidence).